Filtracija je bitan postupak prilikom pripreme uzorka i analize. Asortiman filtracije obuhvata sve vrste i dimenzije kvalitativnog i kvantitativnog filter papira, hromatografskog papira, papira za odredjivanje klijavosti, kao i membranske filtere i filtere za špric. Filteri koji se nalaze u ponudi napravljeni su od različitih materijala: celulozno-nitratnih,celulozno-acetatnih, staklenih vlakana, kvarcnih vlakana, teflona, najlona…

  • Filter papir kvantitativni

  • Filter papir kvalitativni

  • Filter papir – tabaci

  • Papir za određivanje klijavosti semena

  • Hromatografski papir

  • Hilzne za ekstrakciju

  • Sterilne i nesterilne membrane

  • Špric filteri

  • Indikator trake

Katalozi