Korišćenje kvalitetnih podloga u mikrobiološkim analizama je osnova rada svake mikrobiološke laboratorije. U ponudi su praškaste i razlivene podloge renomiranih proizvođača kao i potrošni material potreban za obavljanje ovih analiza.

  • Dehidrirane mikrobiološke podloge

  • Hromogene mikrobiološke podloge

  • Dodaci za mikrobiološke podloge

  • Kitovi za određivanje bakterija

  • Kitovi i alati za određivanje dna&proteina

Katalozi