Iz naše ponude možete izabrati termometre i areometre različitih opsega prilagođene zahtevima Vaših merenja kako standardnih tako i vrlo specifičnih prema određenim standardima i namenama.

 • Laboratorijski termometri

 • Digitalni termometri

 • Termometri sa uronom

 • Termometri za destilaciju sa šlifom

 • Ugaoni termometri

 • Minimum – maximum termometri

 • Kontaktni termometri

 • Infracrveni termometri

 • Zidni termometri

 • Termometarske trake

 • Standardni areometri

 • Areometri po DIN-u

 • Areometri po ASTM-u

 • Areometri za mineralna ulja, naftne derivate

 • Areometri za mleko – laktodezimetri

 • Baume i Brix areometri

 • Saharometri

 • Alkoholometri

 • Urinometri

Katalozi