Laboratorijski materijal i laboratorijska oprema

O nama

Naš tim je sastavljen od stučnjaka iz oblasti kojima se Vi bavite u cilju lakše komunikacije, preciziranja Vaših potreba za potrošnim materijalom, hemikalijama i instrumentima.

Detaljnije

Prodajni program

Program prodaje je sastavljen u skladu sa potrebama savremene laboratorije imajući u vidu naše dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Detaljnije

G-2 d.o.o.

Vaš pouzdan izbor partnera za snabdevanje potrošnim laboratorijskim materijalom, staklenim i plastičnim priborom,
repromaterijalom za mikrobiologiju, hemikalijama, laboratorijskom opremom
i laboratorijkim aparatima.

Laboratorijske hemikalije

Prodaja laboratorijskih hemikalija je zastupljena kroz niz međunarodnih i domaćih brendova. U ponudi je sirok spektar hemikalija i reagensa koje pokrivaju raznovrsnost laboratorijskih analiza koje se izvode u svakoj laboratoriji.

Detaljnije

Laboratorijsko staklo

Laboratorijsko staklo je važan segment rada u svakoj laboratoriji. U ponudi se nalazi nekoliko brendova. Širok izbor pruža Vam mogućnost da izaberete baš onakvo posuđe i pribor od stakla koji će najviše odgovarati potrebama Vaše laboratorije i metodama koje koristite.

Detaljnije

Laboratorijski porcelan

Laboratorijski porcelan obuhvata segment pripreme uzoraka u laboratoriji, ali i segment analize. U ponudi se nalazi nekoliko brendova.Izbor laboratorijskog porcelana na osnovu poroznosti bitan je faktor koji utiče na hemijsku analizu.

Detaljnije

Filtracija

Filtracija je bitan postupak prilikom pripreme uzorka i analize. Asortiman filtracije obuhvata sve vrste i dimenzije kvalitativnog i kvantitativnog filter papira, hromatografskog papira, papira za odredjivanje klijavosti, kao i membranske filtere i filtere za špric.

Detaljnije

Oprema za rukovanje tečnostima

Za precizno i sigurno rukovanje tečnostima nudimo Vam veliki izbor automatskih pipetora, dispenzora i automatskih pipeta renomiranih svetskih proizvođača.

Detaljnije

Laboratorijska plastika

Ponudu proizvoida izrađenih od laboratorijske plastike kod nas delimo u dve grupe.U prvoj grupi mozete nadji sve sto je potrebno vasoj laboratoriji za čuvanje, manipulaciju i pripremu uzoraka a u drugoj grupi su proizvodi specijalno dizajnirani i proizvedeni…

Detaljnije

Gumeni i silikonski proizvodi

Svaki segment rada u laboratoriji zahteva određenu manipulaciju sa tečnostima i zaštitu ljudi i radnih površina. Pravilan izbor materijala od kojih su izrađena creva i pribor za pretakanje naročito agresivnih hemikalija je od velikog značaja. Isto tako i prostirki koje štite radne površine.

Detaljnije

Laboratorijski aparati

Priprema uzoraka i instrumentalna analiza je ključna u svakoj laboratoriji.Nudimo Vam aparate i instrumente vodećih proizvođača iz različitih oblasti za pripremu uzoraka – sitnjenje, mešanje, homogenizacija, odvajanje, spaljivanje, grejanje kao i merenje različitih parametara – pH, provodljivost, vlažnost…

Detaljnije

Metalni pribor za laboratorije

Nudimo veliki izbor metalnog pribora koji je neophodan za rad svake laboratorije. Proizvodi su izrađeni od nerđajućeg čelika što im garantuje dugotrajnu upotrebu i lako čišćenje i održavanje.

Detaljnije

Termometri i areometri

Iz naše ponude možete izabrati termometre i areometre različitih opsega prilagođene zahtevima Vaših merenja kako standardnih tako i vrlo specifičnih prema određenim standardima i namenama.

Detaljnije

Mikrobiološke podloge

Korišćenje kvalitetnih podloga u mikrobiološkim analizama je osnova rada svake mikrobiološke laboratorije. U ponudi su praškaste i razlivene podloge renomiranih proizvođača kao i potrošni material potreban za obavljanje ovih analiza.

Detaljnije

G-2 d.o.o.

Prodajnim programom obuhvaćeni su proizvodi vodećih evropskih dobavljača laboratorijskih hemikalija, laboratorijskog posudja,materijala za filtraciju, laboratorijskih aparata I opremei mikrobioloskih podloga.

Detaljnije