Priprema uzoraka i instrumentalna analiza je ključna u svakoj laboratoriji.

Nudimo Vam aparate i instrumente vodećih proizvođača iz različitih oblasti za pripremu uzoraka – sitnjenje, mešanje, homogenizacija, odvajanje, spaljivanje, grejanje kao i merenje različitih parametara – pH, provodljivost, vlažnost, apsorpcija, masa…

 • pH-metri

 • Konduktometri

 • Digitalni termometri

 • Termohigrometri

 • Oksimetri

 • Fotometri

 • Refraktometri

 • Vodena i peščana kupatila, grejne ploče i obloge

 • Klimatske komore

 • Frižideri

 • Zamrzivači

 • Transiluminatori

 • Kade za elektroforezu

Katalozi