Privreno društvo G-2 doo je osnovano aprila 2008. godine.

Prodajnim programom obuhvaćeni su proizvodi vodećih evropskih dobavljača laboratorijskih hemikalija, laboratorijskog posudja,materijala za filtraciju, laboratorijskih aparata I opremei mikrobioloskih podloga.

Kompanije sa kojima saradjujemo su iz raznih oblasti industrije, prehrambene proizvodnje, zaštite zivotne sredine, fakulteti, instituti i javna i komunalna preduzeća.

Naš osnovni cilj je zadovoljenje zahteva kupaca i konstantno unapredjenje usluga.

Kvalitet naših usluga I proizvoda garantujemo implementirnim sistemima kvaliteta:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Osnovna delatnost firme je uvoz i distribucija hemikalija, laboratorijskih aparata, laboratorijskog potrošnog materijala (laboratorijsko staklo, filter papir, membran filteri, mikrobiološke podloge, gumeni, metalni i plastični pribor) , mikrobioloskih podloga.

Lista naših referenci:

USTANOVE IZ OBLASTI INDUSTRIJE

 • Henkel Kruševac

 • HIP Petrohemija Pančevo

 • Rafinerija Nafte Pančevo

 • Rafinerija Nafte Beograd

 • Valjaonica Bakra Sevojno

 • IMPOL Seval Sevojno

 • Zorka Farma Šabac

 • HBIS Smederevo

 • Hemijska Industrija Župa Kruševac

 • Kompanija Sloboda Čačak

 • Kronospan Srb Lapovo

USTANOVE IZ OBLASTI PREHRAMBENE PROIZVODNJE

 • Imlek Beograd

 • BIP Beograd

 • Fabrika ulja Dijamant

 • Soko Štark Beograd

 • Fabrike šećera u okviru Sunoko Grupe

 • Alltech Senta

 • Carnex Vrbas

 • Kompanija Hissar Prokuplje

 • Dijamant Zrenjanin

 • Vital Vrbas

 • Crvenka – fabrika šećera

 • Vindija Lajkovac

 • Bio-Ekološki Centar

 • Aqua Heba Bujanovac

 • Knjaz Miloš Aranđelovac

FAKULTETI I INSTITUTI

 • Ekolab, Padinska Skela

 • Poljoprivredni fakultet Beograd

 • Prirodno-matematički fakultet Niš

 • Tehnološki fakultet Novi Sad

 • Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 • Farmaceutski fakultet Beograd

 • Šumarski fakultet Beograd

 • Rudarski institut Beograd

 • Veterinarski zavod Zemun

 • Hemijski fakultet Beograd

 • Tehnološko-metalurški fakultet Beograd

 • Institut za zemljište Beograd

 • Institut za stočarstvo Zemun

 • Institut za zaštitu bilja i životne sredine Beograd

 • Institut Jaroslav Černi

 • PDS Institut Tamiš Pančevo

 • Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković Beograd

 • Naučni institut za veterinarstvo Beograd

 • Veterinarski specijalistički institut Kraljevo

 • Veterinarski specijalistički institut Niš

 • Institut za multidisciplinarna istraživanja Beograd

 • Institut za pesticide i zaštitu životne sredine Beograd

 • CIS institut Beograd

 • Institut za nuklearne nauke Vinča

 • Institut za zaštitu na radu Novi Sad

 • Elektrotehnički institut Nikola Tesla Beograd

 • Zaštita na radu i zaštita životne sredine Beograd

 • Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica

 • Zavod za javno zdravlje Šabac

 • Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

 • Institut za javno zdravlje Niš

JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA

 • JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad

 • JKP Vodovod Smederevo

 • JKP Vodovod Čačak

 • JKP Beogradski vodovod i kanalizacija

 • DP Drugi oktobar Vršac

 • JKP Bukulja Aranđelovac

 • JKP Vodovod Užice

 • JKP 6. Oktobar Kikinda