Laboratorijski porcelan obuhvata segment pripreme uzoraka u laboratoriji, ali i segment analize. U ponudi se nalazi nekoliko brendova.

Izbor laboratorijskog porcelana na osnovu poroznosti bitan je faktor koji utiče na hemijsku analizu.

 • Levci

 • Kašike

 • Avani sa tučkom

 • Posude za uparavanje

 • Reakcione ploče sa udubljenjima

 • Čaše

 • Posude sa drvenom drškom

 • Tiglovi za žarenje

 • Tiglovi sa poroznim dnom

 • Lađice za žarenje

 • Zdelice za žarenje

 • Porcelanske menzure

 • Pribor za sitnjenje uzoraka

Katalozi